Cryo Storage

Celtherapie is the source of your h(w)ealth


De toekomstvisie waarrond de samenwerking met Prof. dr. Bart Neyns wordt opgezet, is:


1) Het verhogen van de overlevingskansen met autologe immunoceltherapie
Het afereren ((afnemen) en cryopreserveren (bewaren aan -192°C) van welbepaalde cellen (dendritische cellen, T-cellen, stamcellen...) eigen aan een patiënt bij wie kanker werd vastgesteld en voor wie er voldoende rationale is om tijdig deze cellen op te slaan, om hen in een later stadium toe te dienen als een bloedcelproduct;

2) Intelligent Cell Freezing
Het samen opstarten van een isolatieprocedure waarbij uit één aferaat (afname) een maximum aan nuttige toepasbare celtypes worden geïsoleerd en vervolgens gecryopreserveerd voor uitgesteld gebruik binnen de oncologie. De interesse van CryoStorage is een toekomst voor te bereiden waarin op vrijwillige basis gezonde personen hun “nuttige” cellen bij leven en welzijn kunnen laten cryopreserveren voor uitgesteld gebruik bij medische noodwendigheid en waarbij CryoStorage binnen de geldende Belgische wetgeving optreedt als commerciële dienstverlenende entiteit;

3) Een “off-the-shelf” verkrijgbaar medicament tegen kanker
Het voeren van translationeel onderzoek naar het behandelen van kankerpatiënten met een nieuw ATMP(medicament) dat Prof. dr Bart Neyns wenst in te zetten in combinatietherapieën voor de behandeling van glioblastoom (hersenkanker), melanoom (huidkanker) en mogelijk andere tumortypes.

["/public/uploads/photos/13983244455358bcdd2c2745.45150393.jpg","/public/uploads/photos/13983244565358bce8157555.20861697.jpg","/public/uploads/photos/13983244705358bcf6c39d26.47988307.jpg","/public/uploads/photos/13983244835358bd038a0926.65745713.jpg","/public/uploads/photos/13983244995358bd13871637.69788591.jpg","/public/uploads/photos/13983245105358bd1e91cfb9.31281653.jpg","/public/uploads/photos/13983245235358bd2b499700.58912058.jpg","/public/uploads/photos/13983245375358bd3954b636.12363176.jpg","/public/uploads/photos/13983245485358bd44c7eac8.21602623.jpg","/public/uploads/photos/13983245775358bd61ef1fe8.54672826.jpg"]