Cryo Storage

Over ons

CRYOSTORAGE

CryoStorage werd opgericht in december 2010 uit de steevaste overtuiging van de oprichters dat lichaamseigen celtherapie de nieuwe pijler wordt van de moderne geneeskunde. Lichaamseigen celtherapie zal leiden tot verbetering van de levenskwaliteit en de levensverwachting in de behandeling van kwaadaardige- (kanker), degeneratieve aandoeningen (zoals Parkinson, hartfalen…), en de gevolgen van traumata (zoals ruggenmergbeschadiging…).

CryoStorage behoort toe aan veelzijdig Vlaams ondernemer Ignace De Paepe die zich wenst te profileren als een private voortrekker in het isoleren, bewerken, cryopreserveren (bewaren) en distribueren van specifieke lichaamseigen celproducten (=geïsoleerde onbewerkte cellen uit het perifere bloed) evenals lichaamseigen celtherapieproducten (=geïsoleerde bewerkte cellen uit het perifere bloed).

In de eerste fase zal CryoStorage dit doen voor celproducten die aangewend worden voor de behandeling van kanker.
CryoStorage is fier zich partner te mogen noemen van UZ Brussel en preklinisch en klinisch onderzoek te mogen doen onder leiding en toezicht van Prof. dr. Bart Neyns. CryoStorage onderhoudt ook contacten met andere Belgische- en buitenlandse academische instellingen evenals met private bedrijven in de immunotherapie.

Team

CryoStorage wordt geleid door veelzijdig ondernemer Ignace De Paepe en zijn medestichter Robert (Bob) Broothaerts.

Een samenwerkingsverband werd aangegaan met Prof Dr. Bart Neyns, hoofd medische oncologie, oncologisch centrum Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) en klinisch professor aan de Vrije Universiteit Brussel. Prof. Dr. Bart Neyns is een vooraanstaand Belgisch klinisch wetenschapper die aanzien wordt als een wereldautoriteit in zijn vakgebied van de kanker immunotherapie. Gedurende meer dan 15 jaar werd onder zijn leiding klinisch onderzoek met goed gevolg verricht naar innovatieve dendritische celtherapie voor kanker.

CryoStorage zal als partner optreden in een nieuw klinisch onderzoeksprogramma van Prof. Dr. Bart Neyns rond het gebruik van lichaamseigen “natuurlijke dendritische cellen”. Het onderzoeksprogramma werd in 2017 opgestart aan het UZ Brussel. Details over dit nieuwe onderzoeksprogramma zullen worden bekend gemaakt aan de hand van onze "Nieuwsbrieven".

Samenstelling

Wetenschappelijk Comité
Bestaat uit artsen, wetenschappers en juristen die van een onbesproken erkenning genieten. Het comité oefent de medische, deontologische en ethische controle uit op de activiteiten van CryoStorage.

Strategisch comité
Bestaat uit internationale service- en advieskantoren.

Audit, Nominatie & Remuneratie Comité
Bestaat uit directieleden bijgestaan door internationale service- en advieskantoren.

Maatschappelijke rol

Het wetenschappelijk onderzoek op menselijk lichaamsmateriaal heeft natuurlijk al jaren de volle aandacht van Ignace De Paepe die als founding father van zowel ‘MG Real Estate’ als ‘CryoStorage’- ook ideële aspecten nastreeft en additionele inkomstenstromen wenst te organiseren.
Daarom heeft hij “The CryoStorage Foundation” reeds in de steigers gezet. Dit wordt een private stichting naar Belgisch recht voor het belangeloos ondersteunen van:
- Enerzijds academische onderzoeksprogramma’s inzake de behandeling van kanker en waarbij gebruik gemaakt wordt autologe celtherapie;
- Anderzijds ook voor het cryopreserveren (invriezen en bewaren aan -192°C) van cellen eigen aan patiënten bij wie kanker werd gediagnosticeerd en er voldoende rationale is om tijdig deze cellen op te slagen om in een later stadium als cellulair geneesmiddel te worden toegediend en dus ook voor personen/patiënten voor wie er een celtherapie in vergevorderde ontwikkeling bestaat.

donate

Missie

Ieder van ons heeft een eigen niet vooraf in te schatten risicoprofiel op het verkrijgen van een levensbedreigende erfelijke- of niet erfelijke aandoening.

Door de behandeling met lichaamseigen celtherapeutische producten kunnen nu reeds een zeer groot aantal ziektebeelden behandeld worden, met name kwaadaardige kankers, bloedarmoede, erfelijke stofwisselingsziekten en gebreken aan het immuunsysteem.

CryoStorage heeft de betrachting om voor u regeneratieve celproducten voor autoloog (waarbij u uw eigen donor bent) gebruik mee te ontwikkelen, op punt te stellen en te commercialiseren.

["/public/uploads/photos/13983210485358af986bc7c1.19415137.jpg","/public/uploads/photos/13983212835358b0837c8014.30735193.jpg","/public/uploads/photos/13983243875358bca32287d0.02788071.jpg","/public/uploads/photos/13983243985358bcae7053b7.18569723.jpg","/public/uploads/photos/13983244095358bcb99b1ce5.19633102.jpg","/public/uploads/photos/13983250855358bf5de07182.72687433.jpg","/public/uploads/photos/13983251005358bf6c1ebf75.88507185.jpg","/public/uploads/photos/13983251115358bf777c3211.50600456.jpg"]